Därför ska du göra en energiberäkning

Det finns flera skäl till att man kan behöva göra en energiberäkning. Ett av dessa har med bygglov att göra. När du ansöker om bygglov kommer den kommun det gäller nämligen vilja se en energiberäkning. Skälet till detta är att de vill kunna försäkra sig om att den byggnad det gäller kommer att kunna uppfylla Boverkets ByggRegler. Ett annat skäl till att det kan vara en god idé att göra en beräkning av detta slag har att göra med det faktum att det kan ge dig tips och idéer om hur du kan göra för att spara energi. Det är i sin tur något som både innebär att du kan spara pengar samt vara med och bidra till en bättre miljö. Men vad ingår då i en energiberäkning? Svaret på den frågan är att det gör samtliga energitekniska egenskaper som ingår i en byggnad och dess elektriska installationer, egenskaper som påverkar energianvändningen i byggnaden. Det kan bland annat handla om allt från dess värmetröghet till dess värmeisolering och dess interna energitillskott.

Du finner oss i centrala Stockholm

Vi är ett företag som har vårt kontor inne i centrala Stockholm. Betyder då detta att du måste bo eller verka i just centrala Stockholm för att kunna anlita oss? Absolut inte! Vi erbjuder våra tjänster över hela Stockholmsregionen. Oavsett var i Stockholm med omnejd du bor någonstans är du därför varmt välkommen att vända dig till oss för hjälp!

Vi har den erfarenhet som krävs

Vi är ett företag som har varit verksamma inom branschen sedan 1987. Vi har därför en erfarenhet som få andra aktörer kan mäta sig med. Det innebär i sin tur att vi har det som krävs för att kunna förse dig med precis den hjälp du behöver.